Fråga:
Jag undrar hur det fungerar med att ni har dygnet runt öppet

Svar:
När man tecknar ett medlemskap så får man en Tag (Nyckel) som gör att du får tillgång till anläggningen fast det inte finns personal på plats.
Allt skötes automatiskt med ljuset,musiken och larm.
Anläggningen är endast bemannad under våra öppettider.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Kan jag provträna innan jag bestämmer mig för att teckna kort hos er?

Svar:
Ja absolut, vill man provträna hos oss kostar det 60 kr. Det kan man göra under receptionens öppettider. Väljer du sen att teckna kort så dras detta belopp av.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Kan jag överlåta mitt träningskort innan min bindningstid har gått ut?

Svar:
Man kan överlåta sitt avtal då det finns bindningstid kvar. Det går att göra på både helårsbetalade abonnemang och autogiro abonnemang. Vi tar en administrativ avgift på 250 kr för den som överlåter sitt avtal. Den nya medlemmen som tar över avtalet betalar medlemsavgiften på 250 kr till oss. Båda parter ska närvara vid överlåtelsen.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
När kan jag frysa mitt träningskort?

Svar:
Vi fryser kort med inlämnat läkarintyg. Kortaste perioden vi fryser kort är 1 månader, maxtid är 1 år.

Kort fryses ej p g a resa, utlandsvistelse osv.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Måste jag kontakta er för ändring av kontonummer för autogirodragning om jag har bytt kontonummer?

Svar:
Ja, man måste ta i kontakt med personalen på anläggningen för att få sitt nya kontonummer registrerat för dragning. Detta måste göras i god tid innan den månatliga dragningen.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
När i månaden görs autogirodragningen?

Svar:
Autogirodragningen görs mellan den 25:e och 31:e varje månaden. Det måste finnas täckning på kontot bankdagen innan den siste i månaden för att dragningen skall gå igenom.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att kontinuerligt kolla sina autogirodragningar så att det dras som det ska.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Vad händer om jag ej haft pengar på mitt konto angiven dag för autogirodragning, och ni ej kunnat debitera mitt konto?

Svar:
Det skapas då en skuld. Mellan den 5:e och 25:e varje månad kan man betala av sina skulder kontant i receptionen.
På en skuld som ligger obetalad mer än 30 dagar adderas en påminnelseavgift på 50 kr. Vi uppmanar alla våra medlemmar att kontinuerligt ha koll så att autogirodragningarna går igenom som de ska.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Hur fungerar det med den automatiska spärren som går på om man har en obetalad skuld liggandes längre än 55 dagar?

Svar:
Spärren går på automatiskt då skuld legat obetalad längre än 55 dagar, medlemmen kan då ej nyttja anläggningarna tills skulden är reglerad.
Detta är även ett sätt att uppmärksamma medlemmen att något är fel, i detta fall att vi ej kunnat debitera månadsdragningen.
Spärren betyder INTE att avtalet är avslutat, utan skulden kommer att fortsätta byggas på tills problemet som uppstått åtgärdas.
Vi uppmanar alla våra medlemmar vars inpasseringskort visar rött att ta kontakt med vår personal på anläggningen under dess öppettider för att reda ut anledningen till spärr på kortet.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Vad händer om det under en längre tid ej har gått att debitera min
månadsdragning via autogiro, och flera skulder har skapats?

Svar:
För varje skuld som ligger obetalad mer än 30 dagar adderas en påminnelseavgift på 50 kr.
Ett påminnelsebrev går ut till medlemmen, för att upplysa om att skuld har skapats. Skulden skall då regleras inom angiven tid via inbetalning till vårt bankgiro eller direkt på anläggningen. Efter att den äldsta skulden har legat obetalad i 55 dagar aktiveras den automatiska spärren för in och utpassering. Regleras ej skulden så skickas ärendet vidare till Inkasso när den äldsta skulden har legat obetalad i totalt 60 dagar. Observera att avtalet och månadsdragningarna fortlöper som vanligt under denna process.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Hur gör jag om jag vill säga upp mitt träningskort?

Svar:
Träningskort som betalas via autogiro har 12 månaders bindningstid. För 12 månaders träning skall det sägas upp skriftligt på anläggningen

Senast 90 dagar innan bindningstiden gått ut. Sägs kortet upp senare än 9 månader efter tecknandet gäller 90 dagars uppsägningstid from då uppsägningen behandlas.
Träningskort med betalning via autogiro som ej sägs upp enligt ovan, fortlöper autogirodragningarna för tills de avslutas korrekt.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Vad gör jag om det lyser rött när jag drar mitt kort för inpassering och jag ej kan komma in?

Svar:
Om detta händer är det jätteviktigt att ta i kontakt med personal nästa gång de är på plats på anläggning, för att reda ut och lösa problemet. Mailadress, telefonnummer och öppettider till anläggningen finns på ytterdörren och på hemsidan.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Får medlem med fungerande inpasseringskort släppa in mig om mitt kort lyser rött då jag drar det i kortläsaren, eller om jag glömt det hemma?

Svar:
Nej, det får man inte, det leder till avstängning för båda parter, oavsett anledning till att kortet ej fungerar. Alla måste själva ta sig in med sitt egna inpasseringskort. Om detta sker skall man som i svaret ovan ta i kontakt med personal på anläggningen nästa gång de är på plats.

---------------------------------------------------------------------------------

Fråga:
Får man ta med sig sitt barn till anläggningen när man tränar?

Svar:
Nej, man får ej ta med sig barn när man skall träna. Av säkerhetsrisk får barn ej vistas i träningslokaler. Hos oss gäller även regeln om avstängning vid insläpp av någon annan än sig själv, detta gäller även barn.